Siv Raun Andersen

BY- OG BÆREDYGTIGHEDSCHEF and VICEDIREKTØR in København, Danmark

View my portfolio

Jeg brænder for strategisk byudvikling med særligt øje for at skabe levende og bæredygtige byer og boligområder.

Det udfolder jeg i min nuværende stilling som by-og bæredygtighedschef, vicedirektør i Kildedal P/S, hvor der de kommende år skal udvikles og opføres en ny by på 46 ha med 5.500 arbejdspladser og 1.600 boliger. Alt ud fra bæredygtig tilgang fra øverste hylde.

Og det gjorde jeg som Klima- og Miljøchef i Frederiksberg Kommune for 26 medarbejdere. Her arbejdede jeg for at realisere visionen om at være et bæredygtigt storbyområde, der er CO2-neutralt, rustet til fremtidens klima, og som gennem innovative løsninger skaber en grøn og ren by med høj livskvalitet for borgerne.

Ligesom det var tilfældet, da jeg var projektchef for udviklingen af Kulbanekvarteret i Valby. Her stod jeg i spidsen for udviklingen af det udsatte byområde med en kæmpe ny park, klimasikring, nye boliger, funktioner og forbindelser samt sociale og kulturelle indsatser. Alt i tæt samarbejde med grundejere og alle der bor, bruger eller har en hverdag i kvarteret.

Og det var tydeligt i udviklingen af den nye bydel Køge Kyst, hvor jeg var med helt fra starten. Her samarbejdede jeg med borgere, foreninger, virksomheder, fagfolk, investorer og myndigheder om at skabe Køge Kyst, først i Køge Kommune og herefter i byudviklingsselskabet.

Her stod jeg bl.a. for udviklingen og realiseringen af “Livet før byen” til 30 mio. kr., som sammen med borgere og interessenter skabte liv i området fra starten og realiserede en lang række byrum, organiseringer og aktiviteter.

Før det har jeg stået bag Kommuneplanstrategien og Agenda 21 Strategien i Køge Kommune, og for Det Grønne Hus bag udvikling af Danmarks første 82 svanemærkede lavenergiboliger i samarbejde med 35 byggefirmaer og en række eksperter indenfor biofaktor, LCA mv.

Jeg arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og har særligt blik for de forskellige aktørers interesser - uanset om det er grundejere, kommunen, fonde eller borgere. Bred involvering, medejerskab og dialog tidligt i byudviklingsprocesser prioriterer jeg højt.

Jeg er en passioneret leder, som nyder at skabe rammer, så medarbejderne trives også i en travl og kompleks hverdag.

Kodeord: strategisk byudvikling, bæredygtighed, biodiversitet, klima, udviklingsplaner, ledelse, kulturel byudvikling, byrum og byliv, kunst i byen, involvering og dialog, strategisk kommunikation, bestyrelsesarbejde og foredrag

Kontakt mig på [email protected]/21555254

  • Work
    • By- og bæredygtighedschef
Contact Me