Siv Raun Andersen

BY- OG BÆREDYGTIGHEDSCHEF in København, Danmark

Siv Raun Andersen

BY- OG BÆREDYGTIGHEDSCHEF in København, Danmark

View my portfolio

Jeg brænder for strategisk byudvikling med særligt øje for at skabe levende og bæredygtige byer og boligområder.

Det udfolder jeg i min nuværende stilling som by- og bæredygtighedschef i Kildedal P/S, hvor der de kommende år skal udvikles og opføres en ny by på 44 ha med 10.000 arbejdspladser og 2.000 boliger.

Og det gjorde jeg som klima- og miljøchef i Frederiksberg Kommune for 26 medarbejdere og 10 studenter. Her arbejdede jeg for at realisere visionen om et bæredygtigt storbyområde, der er CO2-neutralt, rustet til fremtiden, og som innovation skaber en grøn og ren by.

Ligesom det var tilfældet, da jeg var projektchef for udviklingen af Kulbanekvarteret i Valby. Her stod jeg i spidsen for udviklingen af det udsatte byområde med en kæmpe ny park, klimasikring, nye boliger, funktioner og forbindelser samt sociale og kulturelle indsatser. Alt i tæt samarbejde med grundejere og alle der bor, bruger eller har en hverdag i kvarteret.

Og det var tydeligt i udviklingen af den nye bydel Køge Kyst, hvor jeg var med helt fra starten. Her samarbejdede jeg med borgere, foreninger, virksomheder, fagfolk, investorer og myndigheder om at skabe Køge Kyst, først i Køge Kommune og herefter i byudviklingsselskabet.

Her stod jeg bl.a. for udviklingen og realiseringen af “Livet før byen” til 30 mio. kr., som sammen med borgere og interessenter skabte liv i området fra starten og realiserede en lang række byrum, organiseringer og aktiviteter.

Før det har jeg stået bag Kommuneplanstrategien og Agenda 21 Strategien i Køge Kommune, og for Det Grønne Hus bag udvikling af landets første 82 svanemærkede lavenergiboliger i samarbejde med 35 byggefirmaer og eksperter indenfor biofaktor, LCA mv.

Jeg har stået bag flere komplekse, strategiske udviklingsplaner og er hjemme i konkurrenceformer og udbud.

Jeg arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og har særligt blik for de forskellige aktørers interesser - uanset om det er grundejere, kommunen, fonde eller borgere. Bred involvering, medejerskab og dialog tidligt prioriterer jeg højt.

Jeg er en passioneret leder, som nyder at skabe rammer, så medarbejderne trives også i en travl og kompleks hverdag. Jeg færdiggjorde min lederuddannelse i 2019

Kodeord: strategisk byudvikling, bæredygtighed, udviklingsplaner, klima, udbudsstrategier, byrum og byliv, kunst og kultur i byen, involvering og dialog, strategisk kommunikation, ledelse, forandringsprocesser, bestyrelsesarbejde og foredrag

Kontakt mig på [email protected]/21555254

  • Work
    • By- og bæredygtighedschef